“Với khái niệm về du lịch như vậy thì tôi khẳng định Trịnh Xuân Thanh đi du lịch”

Ông Nguyễn Mai Bộ, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội (Ảnh: Q.H)
Ông Nguyễn Mai Bộ, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội (Ảnh: Q.H)