Tướng Phùng Quang Thanh:

Việt Nam có nhu cầu mua vũ khí Mỹ