Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Video lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn