Vì sao Chính phủ trình tờ trình dừng dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận?

Đại biểu Dương Quang Thành (Hà Nội)
Đại biểu Dương Quang Thành (Hà Nội)