NGUYÊN BÍ THƯ TỈNH ỦY NGHỆ AN, NGUYÊN BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI TRƯƠNG ĐÌNH TUYỂN:

Vẫn là ông Tuyển của 10 - 20 năm về trước

Lên top