Ủy ban kiểm tra T.Ư đề nghị khai trừ khỏi Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh

Ông Trịnh Xuân Thanh (Ảnh: internet)
Ông Trịnh Xuân Thanh (Ảnh: internet)