Ủy ban Kiểm tra TƯ đề nghị cảnh cáo đối với nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

Kỳ họp thứ VII của Ủy ban kiểm tra Trung ương
Kỳ họp thứ VII của Ủy ban kiểm tra Trung ương