UBND TP.Hà Nội đã ra văn bản phong tỏa tài khoản chủ đầu tư nhà 8B Lê Trực