Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Bình Định