Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Bộ đội Biên phòng phải dựa vào dân, gắn bó với nhân dân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, chúc Tết tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Ảnh: P.Khánh)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, chúc Tết tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Ảnh: P.Khánh)