Bất hợp lý trạm thu phí BOT
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tổng Bí thư: Chúng ta dù làm kinh tế nhưng quyết phải giữ gìn an ninh, chủ quyền