Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tổng Bí thư: Chúng ta có làm một số vụ được cử tri và nhân dân quan tâm