Tổng Bí thư: Báo chí đừng làm phân tâm xã hội, phân rã niềm tin

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Trí Dũng– TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Trí Dũng– TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Trí Dũng– TTXVN
Lên top