Tổ chức 2 ngày quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, an táng tại quê nhà