Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đồng chí Đặng Ngọc Tùng - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, phó chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương:

Tiêu biểu, nhiệt huyết, sáng tạo...