Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm của Chủ tịch nước cho các thành viên Chính phủ