Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên Môi trường chuẩn bị báo cáo chính phủ về Formosa trình Quốc hội

Ban lãnh đạo công ty thép Hưng Nghiệp Formosa cúi đầu xin lỗi chính phủ và người dân Việt Nam.
Ban lãnh đạo công ty thép Hưng Nghiệp Formosa cúi đầu xin lỗi chính phủ và người dân Việt Nam.