Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn nói về thông tin nhạy cảm trên báo chí