Thu nhập bình quân đầu người tăng cao nhờ xây dựng nông thôn mới

Ông Vũ Hồng Thanh (Ảnh: Q.H)
Ông Vũ Hồng Thanh (Ảnh: Q.H)