Thông tin mới cập nhật của PV Báo Lao Động từ “điểm nóng” trên vùng biển Hoàng Sa

Tàu Trung Quốc đâm thẳng vào tàu CSB 4032 làm vỡ lan can tàu 4032.
Tàu Trung Quốc đâm thẳng vào tàu CSB 4032 làm vỡ lan can tàu 4032.
Tàu Trung Quốc đâm thẳng vào tàu CSB 4032 làm vỡ lan can tàu 4032.
Lên top