“Thông thường không ngày nào Đại biểu Quốc hội được ngủ trước 12h đêm”

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (Ảnh: Q.H)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (Ảnh: Q.H)