Thành phố Hải Phòng có Chủ tịch HĐND và UBND mới

Tân chủ tịch HĐND và chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhận hoa chúc mừng
Tân chủ tịch HĐND và chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhận hoa chúc mừng
Tân chủ tịch HĐND và chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhận hoa chúc mừng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top