"Thà nói ít nhưng đạt hiệu quả, còn hơn nói làm nhiều nhưng không được bao nhiêu"

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Ba Đình (Ảnh: P.H)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Ba Đình (Ảnh: P.H)