Tàu cảnh sát biển VN tiếp tục tiến sâu vào khu vực giàn khoan Hải Dương 981

Lên top