Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân:

Tăng cường hoạt động giám sát của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Q.H
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Q.H