Tăng cường giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri

Bà Nguyễn Thanh Hải - Trưởng ban Dân nguyện phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Q.H
Bà Nguyễn Thanh Hải - Trưởng ban Dân nguyện phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Q.H