Tại sao ngành hàng không phát triển nhanh, còn đường sắt lại chậm?

Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội (Ảnh: Q.H)
Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội (Ảnh: Q.H)