Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

"Số phận" 600 phó chủ tịch xã trẻ đang chờ Thủ tướng