PTT Vũ Đức Đam thăm bệnh nhân điều trị dịp Tết tại Bệnh viện Bạch Mai

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai.