Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Phải coi trọng công tác “tích cốc phòng cơ”