Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh được phân công phụ trách Bộ Tài chính