Sau 3 “đại án” gây xôn xao công luận ở Bình Phước:

Phó Chủ tịch tỉnh Bình Phước thoát… kỷ luật trong gang tấc

Danh sách 17 quan chức phải móc tiền túi ra bồi thường trong vụ đấu giá 323 ha caosu trong dự án làm đường Lộc Tấn – Bù Đốp.
Danh sách 17 quan chức phải móc tiền túi ra bồi thường trong vụ đấu giá 323 ha caosu trong dự án làm đường Lộc Tấn – Bù Đốp.
Danh sách 17 quan chức phải móc tiền túi ra bồi thường trong vụ đấu giá 323 ha caosu trong dự án làm đường Lộc Tấn – Bù Đốp.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top