Phó Chủ tịch Nước gặp gỡ thân mật các gương mặt “Vinh quang Việt Nam 2015”