Phiên họp thứ 4, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào 3 dự luật

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp thứ 3 (Ảnh: Q.H)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp thứ 3 (Ảnh: Q.H)