Pháp sẽ nỗ lực cùng Việt Nam thúc đẩy giải quyết vấn đề biển Đông

Lên top