Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh

Phải xem xét Vinastas đã làm đúng chức năng nhiệm vụ của tổ chức xã hội hay chưa?

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh (Báo Công thương)
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh (Báo Công thương)