Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ông Lê Như Tiến làm thủ tục bàn giao xe công vụ và phòng làm việc cho Văn phòng Quốc hội