Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ông Cao Đức Phát giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế T.Ư