“Nóng” từ Hoàng Sa chiều ngày 22.5: Máy bay Trung Quốc quần thảo, do thám và đe dọa tàu Việt Nam

Lên top