Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC:

Nông thôn mới phải đem lại đời sống tốt hơn cho dân