Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Những hình ảnh đầu tiên Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Việt Nam