“Người dân không giàu từ làm lúa đâu, nên luật phải tốt nhất cho dân”

Ông Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của QH (Ảnh: Q.H)
Ông Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của QH (Ảnh: Q.H)