Nghiên cứu các quy định của Đảng - nhiệm vụ cần thiết đối với cán bộ lãnh đạo

Ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư (Ảnh: Xuân Hải)
Ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư (Ảnh: Xuân Hải)