Nếu cuộc khủng hoảng toàn diện xảy ra giữa Trung Quốc và Việt Nam: Mỹ sẽ phản ứng ra sao?

Tàu Trung Quốc dàn hàng ngang ngăn cản tàu Việt Nam thực thi pháp luật trên vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Tàu Trung Quốc dàn hàng ngang ngăn cản tàu Việt Nam thực thi pháp luật trên vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Tàu Trung Quốc dàn hàng ngang ngăn cản tàu Việt Nam thực thi pháp luật trên vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Lên top