Nên cho người lao động làm việc ở xa quê nghỉ Tết dài ngày

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP Hồ Chí Minh)
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP Hồ Chí Minh)