Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nên bổ sung quy định cấm những lễ hội mang tính bạo lực

Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội)
Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội)