“Một kỳ họp thể hiện được bản lĩnh và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội”

Đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai) - Ảnh: Xuân Hải
Đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai) - Ảnh: Xuân Hải