Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

"Lãnh đạo to hơn thì đi xe to hơn, có phòng làm việc to hơn"

Ông Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - an ninh (Ảnh: Q.H)
Ông Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - an ninh (Ảnh: Q.H)