Lần đầu tiên Bộ trưởng Bộ Tư pháp giải trình ý kiến của các ĐBQH ngay tại phiên họp

Đại biểu Trần Văn Minh (Quảng Ninh)
Đại biểu Trần Văn Minh (Quảng Ninh)