"Làm oan sai lớn nhưng xin lỗi công khai chỉ 2 phút?"

Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội (Ảnh; Q.H)
Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội (Ảnh; Q.H)